Klub Seniora

seniorzy2

Rehabilitacja

rehabilitacja s

Urodziny na sportowo

urodziny w bushido

Trening personalny

Bieg Barbórkowy

Aktywna mama

Zasady korzystania z usług

Od poniedziałku, 8 czerwca działalność wznawia CRiR Bushido. Poniżej zasady korzystania z rehabilitacji, zajęć fitness oraz siłowni.

 

Rejestracja wyłącznie telefoniczna od 05.06.2020 r. tel. 32 42 28 201, w tym dniu ośrodek czynny w godz. 7:00 - 15:00. W pozostałe dni w godz. 7:00 - 22:00

Zabiegi rehabilitacyjne będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 22:00.

Gabinety będą działać ze zwiększonym rygorem sanitarnym, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Rejestracja wizyt odbywa się wyłącznie telefonicznie. Przed pierwszą wizytą personel rejestracji przeprowadzi ankietę epidemiologiczną z każdym klientem, aby określić stan zdrowia. Przed każdą kolejną wizytą, klient zostanie poproszony  o wypełnienie w rejestracji ankiety aktualizacyjnej.    
                        
 2. Prosimy o ścisłe przestrzeganie wyznaczonej godziny wizyty - przychodzimy 10 minut wcześniej przed wskazaną godziną celem wypełnienia ankiety.
                        
 3. Prosimy o przyjście obowiązkowo w maseczce. Klienci proszeni są o zaopatrzenie się w dodatkową maseczkę jednorazową, którą założą po wejściu do gabinetu rehabilitacyjnego, a zdejmą po wyjściu z ośrodka.  
                        
 4. Po wejściu do ośrodka obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem odkażającym znajdującym się w dozowniku przy rejestracji. Ponowna dezynfekcja obowiązuje przed wejściem do gabinetu rehabilitacyjnego oraz przy jego opuszczaniu po wizycie.         
                        
 5. Przed wejściem do gabinetu rehabilitacyjnego obowiązywał będzie pomiar temperatury ciała. Wynik powyżej 38⁰C będzie uzasadniał odmowę wykonania usługi.
                        
 6. W ośrodku wyznaczono następujące ciągi komunikacyjne: ruch do gabinetów rehabilitacyjnych odbywa się windą w górę (odpowiednio na I lub II piętro), po wizycie ruch do wyjścia odbywa się schodami w dół, za wyjątkiem osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się (tu dopuszcza się ruch windą).
                        
 7. Prosimy w ograniczenie dotykania klamek i innych przedmiotów - jeśli nie jest to konieczne. Prosimy o ograniczenie zabieranych ze sobą do ośrodka przedmiotów (torby, plecaki itp.). Szatnia nieczynna, przed gabinetami ustawione zostaną wieszaki na odzież wierzchnią.
                        
 8. Poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), osoba towarzysząca proszona jest o oczekiwanie na klienta poza ośrodkiem. W uzasadnionym przypadku (decyzja fizjoterapeuty) osoba towarzysząca musi być zabezpieczona tak samo jak klient.
                        
 9. Pomiędzy każdą wizytą planujemy 10 min    przerwy, aby mieć czas na dokładną dezynfekcję stanowiska i wietrzenie pomieszczenia. W godz.14:00-15:00 przewidujemy przerwę techniczną.

Przypominamy o możliwości skorzystania z nieodpłatnej TELEPORADY - nr tel. 601 522 626

Do odwołania zawieszone pozostają zajęcia w grupach zwiększonego ryzyka: gimnastyka korekcyjna grupowa, Zdrowy Kręgosłup, Aktywa Mama.

Wszystkich Państwa prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się sprawnie okiełznać zaistniałą rzeczywistość.

Dbajcie o zdrowie swoje i swoich najbliższych, a w razie wystąpienia niepożądanych objawów, zostańcie w domu.

Zasady korzystania z zajęć fitness w CRiR BUSHIDO w czasie epidemii:

  • Należy zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do Ośrodka oraz bezpośrednio przed wejściem na salę gimnastyczną.
  • Obowiązkowe jest noszenie maseczek zakrywających usta oraz nos na terenie CRiR BUSHIDO, obowiązek ten jest zniesiony podczas zajęć fitness.
  • Zajęcia odbywają się według grafiku zajęć.
  • Ilość osób przebywających w tym samym czasie na zajęciach fitness nie może przekroczyć:o

                     Sala nr 1 – 25 osób.

                               Sala nr 2 – 21 soób.

 • W razie dużego zainteresowania będą obowiązywały zapisy.

  • Każdy ćwiczący musi posiadać swój własny ręcznik.
  • Zaleca się aby każdy ćwiczący posiadał swoją matę do ćwiczeń.
  • Każdy ćwiczący dezynfekuje sprzęt po zakończonym ćwiczeniu.
  • Należy zachować co najmniej 2 metry odległości od pozostałych klientów jak i od pracowników CRiR BUSHIDO.
  • Szatnia główna (parter) pozostaje zamknięta.
  • Dla klientów dostępne są szafki (bez kluczyków) w szatniach przy sali gimnastycznej.
  • Prosimy aby klienci nie zostawiali swoich rzeczy wartościowych w szafkach, ewentualnie na własne ryzyko.
  • Zaleca się aby ćwiczący wszystkie swoje wartościowe rzeczy zabrali ze sobą na salę.
  • Zaleca się aby osoby z grupy wysokiego rozważyły decyzję o uczestnictwie w zajęciach, albo zaniechaniu ćwiczeń w CRiR BUSHIDO do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
  • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Zasady korzystania z siłowni w CRiR BUSHIDO w czasie epidemii:

  • Należy zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do Ośrodka oraz bezpośrednio przed wejściem na siłownię.
  • Obowiązkowe jest noszenie maseczek zakrywających usta oraz nos na terenie CRiR BUSHIDO, obowiązek ten jest zniesiony podczas ćwiczeń na siłowni.
  • Możliwość wejścia na siłownie jest o pełnych godzinach tj. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.
  • Czas ćwiczeń to 1,5 godziny, po czym następuje 30 minutowa przerwa na dezynfekcję oraz wietrzenie.
  • Ilość osób przebywających w tym samym czasie na siłowni nie może przekroczyć 12 osób.

        W razie dużego zainteresowania będą obowiązywały zapisy.

  • Każdy ćwiczący musi posiadać swój własny ręcznik.
  • Każdy ćwiczący dba o porządek na stanowisku w trakcie oraz po zakończonym ćwiczeniu.
  • Każdy ćwiczący dezynfekuje sprzęt po zakończonym ćwiczeniu.
  • Należy zachować co najmniej 2 metry odległości od pozostałych klientów jak i od pracowników CRiR BUSHIDO.
  • Szatnia główna (parter) pozostaje zamknięta.
  • Dla klientów dostępne są szafki (bez kluczyków) w pomieszczeniach bezpośrednio przed siłownią.
  • Prosimy aby klienci nie zostawiali swoich rzeczy wartościowych w szafkach, chyba że na własne ryzyko.
  • Zaleca się aby ćwiczący wszystkie swoje wartościowe rzeczy zabrali ze sobą na siłownię.
  • Zaleca się aby osoby z grupy wysokiego ryzyka rozważyły decyzję o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, albo zaniechaniu korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
  • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa , podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Joga

Judo

Karate

Salsa