Artykuły

Regulamin gabinetu rehabilitacji

1. Gabinet rehabilitacji czynny jest w godzinach otwarcia CRiR „BUSHIDO” (dalej Ośrodek), chyba, że zaznaczono inaczej.

 

2. W gabinecie rehabilitacji wykonywane są zabiegi z zakresu FIZYKOTERAPII, KINEZYTERAPII, GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ oraz HYDROTERAPII w gabinecie hydroterapii.

 

3. Zabiegi wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego albo wywiadu i badania fizjoterapeutycznego, zawsze po uprzedniej konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.

 

4. Fizjoterapeuta (mgr fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej) na podstawie zlecenia lekarskiego, wywiadu i badania klienta może zaproponować rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

 

5. Na zabiegi rehabilitacyjne obowiązują zapisy. Rejestracja znajduje się w biurze Ośrodka, zapisy na gimnastykę korekcyjną grupową bezpośrednio u fizjoterapeutów.

 

6. Odwołanie terminu lub jego zmiana jest możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w rejestracji, nie później niż na 2 godz. przed planowaną wizytą.

 

7. Niestawienie się na nieodwołaną wizytę powoduje, iż zabieg przepada. W wyjątkowych sytuacjach sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

 

8. Osoby korzystające z zabiegów w gabinecie rehabilitacji zobowiązane są do wykupienia w biurze Ośrodka karnetów lub wejściówek, wg obowiązującego cennika.

 

9. W trakcie korzystania z usług gabinetu rehabilitacji obowiązuje obuwie zmienne oraz wygodny strój, umożliwiający prowadzenie terapii lub ćwiczeń.

 

10. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest grupowo (45 min) lub indywidualnie (30 lub 60 min). Zajęcia grupowe odbywają się od września do czerwca, w specjalnie wyznaczonych godzinach, zajęcia indywidualne – w terminach ustalonych podczas rejestracji, jak w przypadku innych zabiegów rehabilitacyjnych.

 

11. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym, niezbędnym do skorzystania z usług Ośrodka.

 

12. Wszystkich korzystających z usług gabinetu rehabilitacji obowiązuje Regulamin Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”.