Artykuły

Salsa - El Pachanguero

Oferta EL PACHANGUERO to:

  • 0d 2004 r. na rynku - doświadczenie w uczeniu salsy,
  • jedna z nielicznych szkół salsy w Polsce ucząca 3 stylów salsy,
  • kursy nadzorowane przez dyplomowanego instruktora tańca,
  • wspaniała zabawa poza zajęciami na salsotekach,
  • unikalny system nauki oparty na różnorodności technik nauczania wziętych ze sposobów nauczania różnych stylów tańca,
  • nowi instruktorzy,
  • zajęcia dodatkowe, kursy specjalne, warsztaty z innymi instruktorami salsy.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki - 20:00 oraz czwartki - 21:00  

Zapraszamy w parach i solo. Na pierwszych zajęciach osoby bez partnerów będą mogły dobrać się w pary.

Cennik zajęć:
1 wejście - 18,00 zł.,
karnet miesięczny (8 wejść) - 80,00 zł., studenci (do 25 roku życia) i młodzież szkolna - 65,00 zł.

SALSUJ Z NAMI !!! Pierwsza szkoła salsy w regionie ZAPRASZA!

SALSUJ Z NAMI PACHANGUEROSAMI - www.salsa.rybnik.pl