Artykuły

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa

Praktykę prowadzić będzie lekarz med. Krzysztof Potera we wtorki w godz. 16.00 - 17.00.

Zawodnicy muszą posiadać ze sobą aktualne wyniki EKG, mocz i morfologię (jeśli ostatnie badanie było co najmniej rok wcześniej) oraz książeczkę zdrowia sportowca.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002r. w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski. Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski - z późniejszymi zmianami