Artykuły

Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020

Rada Miasta Rybnika uchwałą nr 495/XXXI/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku przyjęła Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią UCHWAŁY

Celem strategicznym ww. Programu jest optymalne zaspokojenie potrzeb życiowych środowiska osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w Rybniku oraz ich rodzin/opiekunów. Do celów głównych Programu należą:

  1. przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin/opiekunów,
  2. wyrównanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
  3. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
  4. zapobieganie niepełnosprawności.